e liceum LOGO FV krzywe 1        

platforma edu

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

E-Liceum w Lubichowie uczestniczy w projekcie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim w ramach projektu Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wykorzystanie naturalnego potencjału Szkoły w celu aktywizacji osób dorosłych związanych ze szkołą. Zatem grupę docelową odbiorców stanowić będą rodzice lub opiekunowie uczniów oraz osoby dorosłe z następujących grup:
a) z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji osób dorosłych,
b) z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w poprzednim wieku).
c) związanych z rolnictwem,
d) nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
e) podlegających formom pomocy i wsparcia rodziny,
f) w wieku 45+

Projekt ma charakter pilotażowy i polega na sprawdzeniu Modelu LOWE w różnych uwarunkowaniach organizacyjnych, prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje