e liceum LOGO FV krzywe 1        

platforma edu

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1

E-Liceum w Lubichowie prowadzone przez Firmę Edukacyjną "Lubichowianka", pragnie zaprosić osoby dorosłe do udziału w projekcie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim w ramach projektu Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby dorosłe z następujących grup:

- z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji osób dorosłych,
- z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub -średnim i policealnym zdobytym w poprzednim wieku),
- związanych z rolnictwem,
- nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
- podlegających formom pomocy i wsparcia rodziny,
- w wieku 45+

 

Projekt zakłada przeszkolenie minimum 120 osób dorosłych i każdy uczestnik weźmie udział w minimum 2-3 aktywnościach edukacyjnych.

Dla społeczności lokalnej LOWE ma stać się stałym miejscem, gdzie m.in. poprzez doświadczenie, można będzie nabyć i rozwinąć różne kompetencje, które następnie mogą być wykorzystane np. w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie i w otwieraniu wielu innych ścieżek.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.


W ramach Projektu oferujemy m.in:
- indywidualne konsultacje i warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, specjalistą ds. zdrowego stylu życia
- kurs językowy (język angielski, język niemiecki) - stacjonarny + e-learning
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne, teoretyczne),
- kurs informatyczny - m.in. (podstawy pracy w sieci: e-bank, e-sklepy, promocja usług turystycznych w Internecie, itd.)
- kurs opiekun osób starszych,
- kurs samodzielnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych - e-learning.

Wszyscy Uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkoleń.

Czas trwania projektu: lipiec 2017 - czerwiec 2018 

 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje